Учебна тетрадка

  • Курсът се води по Учебник създаден от екипа на Сова.
  • „Учениците“ имат и Учебна тетрадка, също създадена от екипа на Сова, която е нужна през цялото обучение и в която се попълват задачи и се пишат „домашни“.