ПРИСЪСТВЕН ФОРМАТ

КАКВО Е „УЧИЛИЩЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ“ ?

 • Шест седмичен курс, чиято идея е да ви запознае с основите на психологията, най-известните теории, открития, и направления.
 • Курсът събира в себе си 12 модула, подбрани от различните направления в психологията, за да може обучаващите се да добият най-широка представа за влиянието и приложението на психологията в ежедневието ни.
 • Курсът се води по Учебник създаден от екипа на Сова.
 • „Учениците“ имат и Учебна тетрадка, също създадена от екипа на Сова, която е нужна през цялото обучение и в която се попълват задачи и се пишат „домашни“.
 • Един модул е с продължителност от 3 учебни часа ( 2 астр. часа). Курсът се провежда два пъти седмично-вторник и четвъртък от 19:00ч. -21:00ч.
 • Продължителността на курса е общо шест седмици (1 месец и половина).
 • Формат на курса: присъствена форма в залата на Психологичен Център СОВА (гр. Варна)
 • Завършване: След приключване на курса, всеки „ученик“ прави тест и получава Сертификат за участие в обучението.
 • Важно! Курсът не обучава с идеята за квалифициране на психолози или психотерапевти. Учениците могат да използват знанията от курса за личностно развитие и по-добро разбиране за себе си и другите, за функционирането ни като индивиди и поведенията ни. Самият курс не дава право и не квалифицира хора да практикуват, като психолози.
 • След приключване на Ниво 1 от Училище за Психология, всички ученици ще имат възможността да продължат обучението си в Ниво 2, в което фокус ще бъдат темите: Психосоматика, Сънища, Проективни методики и Защитни Механизми

КАКВО ВИ ДАВА „УЧИЛИЩЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ“? :

 • Широк спектър от знания в психологичната сфера.
 • Знания за самите Вас и близките Ви.
 • Знания за детското развитие и нормалното детско функциониране.
 • Разбиране за функционирането на психиката ни, поведенията ни, взаимоотношенията ни.
 • Разбиране за това как може да подобрите комуникацията си.
 • Разбиране за това, какво преживяват Ваши близки с определени трудности.
 • Един нов поглед над собственото ни поведение и това на другите.
 • Нови теми за разговори и теми за размисъл.
 • Възможността да направите нещо за себе си и за собственото си развитие.
 • Срещи с други ентусиазирани и любопитни хора.
 • Много нови и любопитни факти .

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КЛАС на УЧИЛИЩЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ?

Присъствен формат на Училище за Психология – Ниво I, има 2-ва пъти в годината – пролет и есен,  Ниво II (което е само присъствено)  е веднъж в годината. Актуални дати и отворени класове можете да видите тук: класове-присъствен формат.

Част от записването за курса е провеждане на кратко интервю, с цел събиране и предоставяне на повече информация за и на „учениците“. Не е необходимо да имате предишни знания по психология.

КОЛКО СТРУВА? :

 • Ниво I –  420 лв. В таксата са включени и учебните материали за „учениците“.
 • Ниво II – 480лв. В таксата са включени и учебните материали за „учениците“.

ВОДЕЩИ НА „УЧИЛИЩЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ“:

Емилия Сотирова -психодраматист, психолог, семеен терапевт
Росица Славова – психолог, семеен консултант
Светлана Сотирова – терапевт, семеен консултант
Моника Ройдева – психолог, MSc

ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ В НОВ КЛАС – ПРИСЪСТВЕН ФОРМАТ