НИВО II от Училище за Психология

След завършване на Ниво I от Училище за Психология, всички ученици ще имат възможността да продължат обучението си в Ниво II.

Ниво II е веднъж в годината. Актуални дати и отворени класове можете да видите тук: класове-присъствен формат.

Ниво II също се състои от общо 12 модула: