МОДУЛ VI – Теория на Комуникацията

Sovapsyschool/ март 30, 2023/ МОДУЛИ

В този модул:

  • Защо общуваме?
  • Елементи в комуникацията
  • Видове комуникация
  • Видове слушане
Share this Post