Ниво I –  420 лв.

В таксата са включени и учебните материали за „учениците“.

Ниво II – 480лв. 

В таксата са включени и учебните материали за „учениците“.