Теория на привързаността – Боулби

Психосексуално развитие според Фройд

Ерик Ериксън и Кризи в развитието на личността

Стадии на когнитивното развитие – Пиаже